14012018-_ANG8793

Om mig

Jag heter Gustav Lindkvist och är forskare (juris doktor) och specialiserad på förvaltningsprocesser, skatteprocesser och EKO-brott. Särskilt gäller det bevishantering i förvaltningsprocesser och skatteprocesser.

Jag har också en omfattande praktisk erfarenhet av skatteprocesser och har varit med och vunnit flera processer mot Skatteverket.

Böckerna jag har under armen på bilden är böcker jag skrivit som ensam författare, huvudförfattare och medförfattare. Böckerna är:

  • Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen (akademisk avhandling 2018).
  • Bevisfrågor i skatteprocessen - en översikt (2016).
  • Skatte- och brottmål i kontantbranschen (2014).
  • Bevisprövning i mål om osanna fakturor (2011).
  • Bevisprövning i mål om genomsyn (2010).

Utöver böckerna har jag skrivit ett stort antal artiklar om förvaltningsprocess, skatteprocess och EKO-brott.

Välkommen att kontakta mig!

Välkommen att kontakta mig
Adress
Kopparvägen 44
907 50 Umeå